Tvorba webových stránek a eShopůZaložit webové stránkyZaložit e-shop
 

Cech Taxikářů města Brna

Aktuální informace

          

                Pozvánka na valnou hromadu cechu                                                                            

Vážené kolegyně a kolegové,na ponděli 10.4. v 17.00 je do Kongresového sálu hotelu A-Sport na Vodové svolaná valná hromada Cechutaxibrno

Budeme se transformovat dle nového zákona do spolku s působností pro celou ČR s mandátem představenstva zastupovat své členy ve všech věcech na všech úrovních.

 1) budou navrženy k schválení nové stanovy Cechutaxibrno se změnou na CechTaxi Czech Republic z.s.

 2) volba předsedy a místopředsedů cechu

 3) diskuze  týkající se taxislužby

Je to velice důležité pro možné budoucí právní úkony při sporech týkající se našeho profesního společenstva

Předávejte všem kolegům,kterým není lhostejno co se nyní v taxislužbě děje a mají chuť se zapojit.

Děkuji

Radek Kolář,předseda cechu 

 

 

Vážení kolegové, v současné době čelí naše profese nebývalému tlaku ze strany řidičů, kteří začali od 1.2.2017 provozovat přepravní činnost na území města Brna bez jakýchkoli pravidel. Všichni víme, o co se jedná, provozují činnost bez živnostenského oprávnění, registrace vozidel na MMB OD či zkoušek potřebných k získání průkazu řidiče taxislužby na území města Brna.

Jednáme o nápravě stavu za nás všechny s představiteli města na politické i správní úrovni. Vzhledem k tomu, že otázky spojené s touto problematikou nejsou zcela jasné, postupujeme společně s právní pomocí, na kterou jsme se rozhodli věnovat každý částku 500Kč.

Žádám tímto i ty z vás, kteří nejste členy cechu ,aby jste solidárně tuto částku (můžete i vyšší), věnovali na účet Cechu

Jde nám zcela jistě všem o naší práci.

Děkuji

Číslo účtu: 1459331019/3030

Variabilní symbol: vaše registrační číslo (žluté číslo na vozidle)

Specifický symbol: vaše telefonní číslo

Zpráva pro příjemce: vaše jméno

 

 


Vážení kolegové,

Dne 1.10. 2008 byl Ministerstvem vnitra ČR zaregistrován pod Č.j. : VS/1-1/73 032/08-R

                Cech Taxikářů provozujících živnost ve městě Brně

                                    IČO 227 21 916

 

       tel.:608923623


Na těchto stránkách budete informováni o všem co se podaří v rámci cechu vyjednat.
Své návrhy a poznatky můžete odesílat prostřednictvím umístěného emailu,nebo
je vkládat přímo do vzkazníku.
Za vámi vložené návrhy předem děkujeme.
 
(po vyplnění odešlete na adresucechtaxibrno@centrum.cz
_______________________________________________________________________________________________________

 

 

Vážení kolegové,jak jsme se 2.12.2015 na shromáždění dohodli, založili jsme účet pro zjednodušení platby ročního příspěvku, který činí 200Kč.

Ten kdo nemá možnost nebo chuť poslat peníze přes banku, může zaplatit oproti dokladu hotově.

Číslo účtu: 1459331019/3030

Variabilní symbol: vaše registrační číslo (žluté číslo na vozidle)

Specifický symbol: vaše telefonní číslo

Zpráva pro příjemce: vaše jméno

Kdo nechce vypisovat svá čísla, zadá do variabilního symbolu číslo 1000 ,nebo může použít níže uvedenou QR platbu.

 

 

 

 

 

  


Spolupracujeme s Asociací Koncesionářů v Taxislužbě

http://www.akt-praha.cz

 

 


 

 

  

TOPlist