Tvorba webových stránek a eShopůZaložit webové stránkyZaložit e-shop
 

Cech Taxikářů města Brna

Aktuální informace

                                                                                                                                          POZVÁNKA 

Na shromáždění
Cechu Taxikářů provozující živnost ve městě Brně 
které se uskuteční

                                                                                           dne 7.3.2016 v 16.00

                                   v sále Střední školy spojů Čichnova 23,Brno-Komín

                      

 

            Program :   1. Zahájení,informace s činnosti cechu

                                                       2. Jmenování zapisovatele, sčitatele hlasů, volba ověřovatelů zápisu                           

                                                       3. Schválení programu

                                                       4. Volba představenstva cechu

                                                       5. Volba kontrolní komis

                                                      6. Podněty k jednání s Odborem dopravy MMB týkající se chystáné koncepce taxislužby v Brně

                                                       7. Diskuze

                                                       8. Závěr 

 


Vážení kolegové,

Dne 1.10. 2008 byl Ministerstvem vnitra ČR zaregistrován pod Č.j. : VS/1-1/73 032/08-R

                Cech Taxikářů provozujících živnost ve městě Brně

                                    IČO 227 21 916

 

       tel.:608923623


Na těchto stránkách budete informováni o všem co se podaří v rámci cechu vyjednat.
Své návrhy a poznatky můžete odesílat prostřednictvím umístěného emailu,nebo
je vkládat přímo do vzkazníku.
Za vámi vložené návrhy předem děkujeme.
 
(po vyplnění odešlete na adresucechtaxibrno@centrum.cz
_______________________________________________________________________________________________________

 

                                                 AKTUALITY                                                           

 

Vážení kolegové,jak jsme se 2.12.2015 na shromáždění dohodli, založili jsme účet pro zjednodušení platby ročního příspěvku, který činí 120Kč a pro nyní aktuální platbu 200Kč na právního zástupce,zastupujícího nás věcech týkajících se mimo jiné zachování veřejných městem zřízených stanovišť pro provozování taxislužby ve městě Brně.Předávejte prosím tuto informaci i dalším kolegům.

Ten kdo nemá možnost nebo chuť poslat peníze přes banku, může zaplatit oproti dokladu hotově.

Číslo účtu: 1459331019/3030

Variabilní symbol: vaše registrační číslo (žluté číslo na vozidle)

Specifický symbol: vaše telefonní číslo

Zpráva pro příjemce: vaše jméno

Kdo nechce vypisovat svá čísla, zadá do variabilního symbolu číslo 1000 ,nebo může použít níže uvedenou QR platbu.

 

 

 

 

 

  

Veřejná diskuse k otázkám provozování taxislužby ve městě Brně se konala  Dne 19. 10. 2015 v 17 hodin na Staré Radnici v Brně, Mečová 5, v sále Urban centra s provozovateli taxislužby.

Byla zaměřená na zjištění aktuálních problémů v taxislužbě provozované na území statutárního města Brna a získání podnětů podložených zkušenostmi z praktického provozu ke koncepčnímu řešení taxislužby v městě Brně v rámci samostatné působnosti města.

Témata: 1. Stanoviště taxislužby se správcem a bez správce, aktuální stav a návrhy lokalit ke zřízení nových stanovišť

2. Návrhy na úpravu stanovených maximálních cen taxislužby ve městě Brně a změnu Nařízení města Brna o stanovení maximálních cen v taxislužbě

3. Ostatní podněty a návrhy týkající se provozování taxislužby v rámci výkonu samostatné působnosti města Brna. Návrhy a podněty obdržené v této diskuzi budou podkladem pro zpracování celkové koncepce provozování taxislužby na území města Brna, zřízení nových stanovišť taxislužby a aktualizaci Nařízení statutárního města Brna č. 1/2000 o stanovení maximálních cen taxislužby, ve znění pozdějších změn.

 

 

 

         UPOZORNĚNÍ DOPRAVCŮM V TAXISLUŽBĚ                     

V souvislosti s nově vydaným Opatřením obecné povahy Českého metrologického institutu upozorňujeme všechny dopravce v taxislužbě na zákaz užívání starších typů taxametrů (ET 3C, MPT 2M, MPT 2F, MPT 3CL) ode dne 1.1.2015 při provozování taxislužby.
Doporučujeme zajistit objednání a montáž nových taxametrů s dostatečným časovým předstihem.
Viz: www.cmi.cz Opatření obecné povahy číslo: 0111-OOP-C025-14 č.j. 0313/011/14/Pos., Zejména článek 3.6.5 - Ukládání dat   

viz.:

http://www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-mesta-brna/usek-technicky/odbor-dopravy/oddeleni-verejne-a-individualni-dopravy-dopravni-urad-a-drazni-spravni-urad/dopravni-urad-brno-taxisluzba/  

http://www.cmi.cz/index.php?lang=1&wdc=1663

 

 

         

 


Spolupracujeme s Asociací Koncesionářů v Taxislužbě

http://www.akt-praha.cz

 

 


 

 

  

Odkaz na tabulku ke stažení

http://ulozto.cz/xzonEhPh/tabulka-cech-xlsx

TOPlist